P O S T
T A N D P R O T H E T I C U S
FAQ Back
FAQ Front

Het antwoord op al uw vragen.

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. We beschikken over alle technische en medische kennis om de voor u geschikte prothese te maken. Of het nu gaat om een gebitsprothese (kunstgebit), klikprothese, implantaat of een gedeeltelijke prothese: als erkende tandprothetische praktijk zorgen we altijd voor een passende en comfortabele oplossing. U kunt rekenen op persoonlijk advies; afgestemd op uw mond. U kunt direct bij ons terecht; een doorverwijzing is niet nodig.

Voordat we met een behandeling starten, maken we inzichtelijk welk deel uw verzekeraar vergoedt en welk deel u zelf kwijt bent.

Heeft u uw huidige prothese langer dan 5 jaar? Dan loont het de moeite een afspraak in te plannen. Want wist u dat na vijf jaar een nieuwe prothese voor 75% vergoed wordt? Ook binnen vijf jaar komt u soms in aanmerking voor een vergoeding. Wij informeren u graag!

Partiële- en frameprotheses worden vergoed als u een tandverzekering heeft.

Eigen risico: Voor de basisverzekering heeft elke volwassen Nederlander een wettelijk verplicht eigen risico van minimaal €385. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt zelf betaalt. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de overgebleven kosten.

Eigen bijdrage: De meeste tandprothetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een groot gedeelte van de zorg wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoed. Een gedeelte van de kosten betaalt u zelf. Dat noemen we de eigen bijdrage. Wanneer u een prothese krijgt, geldt er een eigen bijdrage.

De basisverzekering vergoedt rebasingen voor 90% wanneer het om een volledige prothese gaat. De gemiddelde eigen bijdrage is €20 per kaak. Dit kan per verzekering verschillen. Heeft u een gedeeltelijke prothese of frame? Dan vergoedt de basisverzekering de rebasing niet. Voor een volledige prothese zonder implantaten is de eigen bijdrage per kaak ongeveer €20,-. Voor een volledige prothese op implantaten is de eigen bijdrage hoger en afhankelijk van het aantal implantaten.

Wanneer uw kunstgebit niet meer voldoende functioneert en dit niet op een andere manier kan worden verholpen, kan het aanmeten van een nieuwe prothese nodig zijn. In de meeste gevallen is dat na vijf tot acht jaar. Na vijf jaar ontvangt u van de zorgverzekeraar hiervoor een vergoeding.

Een klikgebit is eigenlijk een kunstgebit op implantaten, waar veel variaties en mogelijkheden in/voor zijn. De meest voorkomende variant is het klikgebit voor de onderkaak. De onderkaak kan vaak erg geslonken zijn. Dat biedt minder houvast voor de onderprothese. Dit kan vaak verbeteren door de prothese op de implantaten 'te klikken'.

Indien u reeds enige tijd een kunstgebit draagt is de kans zeer groot dat u voor een implantaat gedragen prothese in aanmerking komt. Met name implantaten t.b.v. de onderkaak worden in veel gevallen door de verzekeraar vergoed. Aan de hand van een vooronderzoek kan door ons een aanvraag worden gedaan bij uw zorgverzekeraar.

De behandeling wordt uitgevoerd onder een plaatselijke verdoving en hiervan voelt u dus niets. Omdat de implantaten worden geplaatst in bot, waarin geen zenuwen zitten, levert dit ook geen problemen op. Wel is het mogelijk dat u één tot een paar dagen na de ingreep wat last heeft van opgezet tandvlees. Deze pijn is gemakkelijk te bestrijden met pijnstillers.

Implantaten in de bovenkaak worden slechts in bepaalde gevallen vergoed door de zorgverzekering. Technisch is dit echter wel vaak mogelijk. Indien gewenst kunt u met uw behandelaar overleggen over de extra kosten.

Ja. Uw implantaten moeten minimaal één keer per jaar gecontroleerd worden. Een tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg voert deze controle uit.

Happen is niet altijd nodig. Wij hebben digitale technieken in de praktijk die een oude prothese kunnen kopiëren. Dat maakt dat 'happen' niet nodig is. Wel is dan vaak nog een precisieafdruk van uw gebit nodig om de beste pasvorm en randaansluiting te bepalen. Heeft u angst voor het happen vraag dan naar de mogelijkheden.

X