P O S T
T A N D P R O T H E T I C U S

Vergoedingen en kosten.

Vrijwel alle kosten voor uw prothese worden deels vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering wordt eens per vijf jaar minimaal 75% van de kosten voor een nieuwe prothese vergoed. Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over de kosten van een gebitsprothese. Voordat een behandeling start maken we graag voor u inzichtelijk wat er vergoed wordt vanuit uw verzekering en wat u zelf kwijt bent.

Behandeling Vergoeding Eigen bijdrage
Reparatie of rebasing 90% 10%
Volledige gebitsprothese (boven en/of onder) 75% 25%
Immediaatprothese 75% 25%
Prothese op implantaten bovenkaak 92% 8%
Prothese op implantaten onderkaak 90% 10%
Prothese op implantaten boven- én onderkaak 83% 17%
Gedeeltelijke gebitsprothese Alleen een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit een aanvullende (tandarts-)verzekering n.v.t.
X